Przejdź do treści

Menu główne:

Zarządzanie i strategia

Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem.
Typowe zastosowania:

Diagnoza sytuacji w organizacji:


Strategia firmy:


Wykorzystywane narzędzia i metody działania:

  • Audyt – to forma spotkań doradców z wybranymi pracownikami, celem przeprowadzenia specjalistycznego wywiadu dotyczącego wielu obszarów funkcjonowania firmy. Zebrane informacje są następnie analizowane oraz podsumowane w raporcie, który zawiera również wstępne rekomendacje dla firmy.

  • Warsztaty – to forma pracy doradców z wybraną grupą pracowników, którzy aktywnie współuczestniczą w dalszej analizie firmy oraz definiowaniu kierunków rozwoju. Jest to również doskonała forma integracji zespołu. Informacje zebrane podczas warsztatów są następnie przetwarzane oraz agregowane w formie raportu, który zawiera dalsze rekomendacje i wnioski, istotne z punktu widzenia zarządzania firmą.

  • Analiza danych – doradcy mogą przeprowadzić pogłębioną analizę danych wewnętrznych firmy, takich jak dane finansowe, sprzedażowe, magazynowe, itd., w celu wypracowania szczegółowych rekomendacji dotyczących badanego obszaru.


Przykładowe formy realizacji usługi:

  • Projekty doradcze – mają formę zlecenia realizowanego w określonym czasie oraz budżecie.

  • Stała współpraca – to forma elastycznej, stałej opieki doświadczonego eksperta, który może pełnić rolę trenera, mentora, animatora spotkań biznesowych (menedżerowie, zarządu, rada nadzorcza, Klienci biznesowi). Ta forma współpracy może być rozliczana w ramach stałego budżetu okresowego lub kosztów jednorazowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego