Przejdź do treści

Menu główne:

Zaawansowana analiza SWOT

Ten produkt ma formę warsztatów prowadzonych przez doświadczonych doradców.
Zespół uczestniczący w warsztatach może składać się z kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów pracujących w Twojej firmie.
Jest to doskonała forma integracji poprzez aktywną pracę.

Warsztat trwa 1-2 dni, w zależności od wielkości firmy i zespołu biorącego w nim udział.
Podczas ćwiczeń przeprowadzana jest pogłębiona analiza SWOT, polegająca na:

  • Analizie czynników wewnętrznych (Słabe i Mocne strony firmy).

  • Analizie czynników zewnętrznych (Szanse i Zagrożenia).

  • Określeniu wag poszczególnych czynników oraz ich wzajemnych powiązań.

  • Przeliczeniu w modelu analitycznym wzajemnych powiązań oraz wag.

  • Omówienie wskazanego przez model typu strategii.


Powyższe ćwiczenie można przeprowadzić w odniesieniu do całej firmy, jak i wybranego produktu lub marki.

Warsztaty "Analiza SWOT" mogą być przeprowadzone jako niezależny element.
Jednak najlepszą wartością dla firmy i jej kadry zarządzającej daje przejście pełnego cyklu strategicznego:
1) Tożsamość i misja firmy.
2) Analiza SWOT.
3) Mapa strategii i karta wyników.
Doskonałym uzupełnieniem serii warsztatów jest  przeprowadzenie w firmie audytu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego