Przejdź do treści

Menu główne:

Ocena sytuacji finansowej firmy

Ten produkt ma formę raportu, który powstaje na podstawie zapoznania się przez doradcę z podstawowymi danymi finansowymi przedsiębiorstwa (rachunek wyników, bilans, cf). Raport jest bardzo czytelny i jest szczególnie polecany właścicielom i menedżerom nie posiadającym gruntowenego przygotowania z zakresu fiansów firmy. Obejmuje analizę i ocenę sytuacji finansowej w Twojej firmie, w 5 obszarach:

  • Rentowność.

  • Płynność.

  • Efektywność.

  • Zadłużenie.

  • Cash-flow (przepływy gotówkowe).


Raport "Ocena sytuacji finansowej firmy" zawiera rekomendacje działań dla każdego
z badanych obszarów i może być punktem odniesienia do dalszych działań mających na celu poprawę jakości zarządzania Twoim przedsiębiorstwem. Może być również jednym z elementów wdrażania zarządzania strategicznego w firmie.

Doradcy mogą dokonać analizy również danych innych niż finansowe (dane magazynowe, produkcyjne, sprzedażowe, itd.).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego