Przejdź do treści

Menu główne:

Mapa strategii i karta wyników

Ten produkt ma formę warsztatów prowadzonych przez doświadczonych doradców.
Zespół uczestniczący w warsztatach może składać się z kadry właścicielskiej
i menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów pracujących w Twojej firmie.
Jest to doskonała forma integracji poprzez aktywną pracę.

Warsztat trwa 2-3 dni, w zależności od wielkości firmy i zespołu biorącego w nim udział.
Podczas ćwiczeń określane są cele strategiczne, zgodnie z instrumentem Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard). Analizowane są kolejno 4 perspektywy:

  • Finansowa (właścicielska).

  • Rynku i Klienta.

  • Procesów wewnętrznych.

  • Infrastruktury i rozwoju.

Metoda ta pozwala na precyzyjne i jasne zdefiniowanie głównych celów strategicznych. Określenie mierników, celów cząstkowych, osób odpowiedzialnych i budżetu pozwali Ci lepiej zarządzać realizacją strategii w Twojej firmie.

Ponadto, dzięki określeniu wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi celami, powstaje Mapa Strategii.

Warsztaty „Mapa strategii i karta wyników” mogą być przeprowadzone jako niezależny element.
Jednak najlepszą wartością dla firmy i jej kadry zarządzającej daje przejście pełnego cyklu strategicznego:
1) Tożsamość i misja firmy.
2) Analiza SWOT.
3) Mapa strategii i karta wyników.
Doskonałym uzupełnieniem serii warsztatów jest przeprowadzenie w firmie audytu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego