Przejdź do treści

Menu główne:

Audyt w firmie

Ten produkt ma formę końcową w postaci raportu z audytu wraz z rekomendacjami po audytowymi. Doradcy najpierw analizują informacje otrzymane od firmy oraz odbywają cykl spotkań z wybranymi osobami pracującymi w Twojej firmie. Następnie przygotowują raport z audytu, który zawiera rekomendacje po audycie. Ostatnim etapem jest prezentacja i omówienie raportu z Klientem oraz wniosków z niego płynących.

Zakres tematyczny audytu może być różny. Przykładowe rodzaje audytu:

  • Audyt organizacyjny.

  • Audyt procesów wewnętrznych.

Audyt może dotyczyć całej organizacji bądź tylko jej części.

Audyt firmy może być przeprowadzony jako niezależny element. Czas trwania zależny jest od zakresu merytoryczego oraz wielkości badanej organizacji.
Jednak najlepszą wartością dla firmy i jej kadry zarządzającej jest potraktowanie tego procesu jak przygotowującego do dalszych etapów doradztwa, np. wypracowania nowej strategii firmy lub zmian organizacyjnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego