START - directzone | zarządzanie | doradztwo biznesowe

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Motto:

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać


 

Misja:

Misją firmy directzone jest wykorzystanie specjalizacji, doświadczenia i pasji w zarządzaniu, aby stworzyć dla Klienta wartość dodaną, wyrażoną w zwiększonej skuteczności oraz efektywności działania.


Naszym celem jest pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, krótkoterminowych i strategicznych, aby zwiększyć przewagę konkurencyjną. Wykorzystujemy potencjał i wiedzę ukrytą w dostępnych danych, które analizujemy i modelujemy, wspierając proces decyzyjny.

Wierzymy, że umiejętność komunikacji w firmie oraz nieustające zarządzanie strategiczne, są podstawą rozwoju biznesu. Dlatego stajemy się częścią tego procesu, aktywnie uczestnicząc w działaniach firmy, zwiększając zaangażowanie zespołu.

Firma directzone oferuje kompleksowe usługi doradcze,
z zakresu szeroko rozumianej organizacji i zarządzania,
w następujących obszarach:


  • Zarządzanie strategiczne

  • Zarządzanie finansami i kontrola kosztów

  • Budowanie lojalności Klientów

  • Organizacja i zarządzanie operacyjne

  • Sprzedaż i marketing

  • Zarządzanie projektami

  • Przetwarzanie i analiza danych

   (finanse, sprzedaż i marketing, produkcja, inwestycje)

  • Modele i kalkulatory biznesowe

  • Negocjacje biznesowe


Kontakt>>> 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego